Polityka prywatności

Polityka prywatności

Adres naszej strony to: https://www.fajnewyrko.pl.

I Informacje ogólne

• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania
oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź.
zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
• Właścicielem strony internetowej https://www.fajnewyrko.pl oraz
administratorem danych osobowych jest firma MISZ-MASZ Dawid Cymbalista,
ul. Mariacka 33a/10, 48-304 Nysa, NIP: 7532274799, REGON: 384334960)
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej.

II Dane osobowe

• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas podczas składania zamówienia w
sklepie lub wysyłania maila na adres podany na stronie
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania
jakichkolwiek danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do
dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania,
uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie
stosownego oświadczenia na adres email: sprzedaz.miszmasz@gmail.com
•Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane,
przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (uodo.gov.pl)
• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z
następujących środków:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III Informacja o plikach cookies.

• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać
zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w
szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do
sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować
informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na
danej stronie.
• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez
sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www.
• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
• – Internet Explorer
• – Chrome
• – Safari
• – Firefox
• – Opera
• – Android
• – Safari (iOS)
• – Windows Phone
• – Blackberry

V Udostępnienie danych.

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w
granicach prawnie dozwolonych.
• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez
Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań
w zakresie wynikającym z żądania.

VI Postanowienia końcowe

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby
udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca
wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://www.fajnewyrko.pl/
• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się
obowiązujące przepisy prawa polskiego.